SKUPINA LLOYD´S – ZÁKLAD SVĚTOVÉHO POJISTNÉHO A ZAJISTNÉHO TRHU

 • rating „A+“ od Standard & Poor's 
 • kapitál přes cca 50 miliard Liber 
 • působí ve více než 200 zemích světa 
 • General Representative: Talbot Syndicate #5318

POJIŠTĚNÍ KYBERNETICKÝCH RIZIK 

 • limit plnění až 100 000 000 Kč 
 • celosvětové krytí
 • široké základní krytí a transparentní pojistné podmínky 
 • profesionální asistenční služba
 • flexibilní a rychlé služby 

POJISTNÉ KRYTÍ

 • Znovuobnovení Vašich dat,
 • Ztráta vašeho hrubého zisku způsobená kybernetickou událostí,
 • IT forenzní společnost pro vyšetřování příčin a rozsahu kybernetické události.
 • Po ztrátě údajů třetích stran nebo porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů (Událost zakládající vznik odpovědnosti za údaje):
 • Náklady na obranu, jmenujeme advokátní kancelář, která vás bude zastupovat
 • IT forenzní společnost, která prozkoumá, která data byla ohrožena,
 • Náklady na oznámení subjektům údajů, pokud to vyžadují právní předpisy nebo pokud jsou nezbytné k ochraně vaší pověsti,
 • Společnost z oblasti public relations k ochraně a zmírnění poškození vaší pověsti.
 • Navíc pokud se tyto údaje týkají informací o kreditní nebo debetní kartě:
 • Náklady na monitorování úvěru pro postižené osoby,
 • Pokuty, které jste povinni zaplatit, týkající se platebních karet, a náklady na posouzení, které zahrnují podvodné transakce, za které jste odpovědní.
 • Vaše odpovědnost za přenos viru na třetí stranu či Váš nevědomý útok spočívající v odepření služby.
 • Vaše odpovědnost za náhodné porušení jakýchkoli autorských práv nebo ochranných známek nebo za pomluvu, pokud tato odpovědnost vznikne

 

VIDEO 1: Co je kybernetické riziko, kdo je ohrožen a jaké je řešení? 

 

 

POJISTNÁ UDÁLOST

Pojistné události budou hlášeny výhradně na následujícím telefonickém spojení:

 +420 800-142616

 

VIDEO 2: Jak postupovat v případě pojistné události

 

 


 

 

Jiri_Kamarad

Jiří Kamarád

Senior Underwriter
+420 602 648 928
jiri.kamarad@cee-specialty.eu