Lloydsbanner

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI 

Lloyd’s Insurance Company S.A. nabízí prostřednictvím CEE Specialty pojištění profesní odpovědnosti pro společnosti i autorizované fyzické osoby různých profesí, které poskytuje ochranu v případě nároku na náhradu škody způsobené při výkonu profesních činností. 

HLAVNÍ VÝHODY  

 • základní rozsah pojistného krytí mj. zahrnuje bez příplatku k pojistnému: 
  • obecnou odpovědnost související s pojištěnou profesní činností 
  • EU rozsah pojistného krytí
  • škody na převzaté dokumentaci
  • škody na věcech užívaných, hostů a zaměstnanců
  • regresy zdravotních pojišťoven a orgánu nemocenského pojištění
 • limit plnění až 250 mil. Kč
 • roční agregátní limit plnění až do dvojnásobku základního limitu
Jakub_Svab

Jakub Šváb

Senior Underwriter
+420 604 944 148
jakub.svab@cee-specialty.eu

Jiri_Kamarad

Jiří Kamarád

Senior Underwriter
+420 602 648 928
jiri.kamarad@cee-specialty.eu