POJIŠTĚNÍ SMLUVNÍCH ZÁRUK (BONDY)

Sjednáváme pojistné smlouvy jménem a na účet společnosti HDI Global Specialty SE (rating „A+“). HDI Global Specialty SE je joint-venture společnost založená Hannover Re a HDI Global SE, které jsou silnými a etablovanými hráči na mezinárodním pojistném a zajistném trhu.

PROČ CEE SPECIALTY S.R.O. 

 • česká společnost licencovaná a regulovaná ČNB; nepřímo vlastněna fondem soukromého kapitálu RCI II s hlavními akcionáři Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropským investičním fondem 
 • upisujeme jménem renomovaných světových pojistitelů na českém, slovenském i mezinárodním trhu 
 • nabízíme lokální na míru upravené řešení pojistných rizik; pojistné smlouvy jsou v češtině a podle českého práva 
 • zkušený tým upisovatelů s rozhodovacími pravomocemi 
 • likvidace škod prostřednictvím české nezávislé společnosti 

Nabízíme tyto smluvní záruky

 • záruka za nabídku - Bid Bond
 • záruka za řádné provedení díla - Performance Bond
 • záruka za záruční dobu - Maintenance Bond
 • záruka za zádržné - Retention Bond
 • záruka za zálohové platby - Advance Payment Bond

Kapacita a limity

 • max. agregátní limit 25 mil. Kč na jednoho klienta / skupinu a rok
 • max. limit na jednu záruku je standardně 5 mil. Kč

Platnost záruk

 • záruky za nabídku max. 12 měsíců
 • ostatní smluvní záruky max 36 měsíců v době realizace předmětu smlouvy
  a 24 měsíců po dobu záruky díla, doba platnosti smlouvy včetně dodatků je
  celkem max. 60 měsíců

Hlavní výhody

 • pojistná záruka je plnohodnotná alternativa bankovní záruky - stejná forma a právní jistota, neodvolatelnost, plnění na první výzvu a bez námitek u bezpodmínečných záruk
 • úspora nákladů:
  • nesnižuje úvěrovou linku – můžete si tedy od banky půjčit více peněz – a nevstupuje do účetnictví pojištěného jako případný finanční závazek
  • náhrada zádržného či peněžní jistoty
 • pojištěný hradí pouze pojistné, žádné další poplatky
 • rychlé vystavení záruční listiny s uznávaným elektronickým podpisem
 • flexibilní možnosti zajištění či varianta bez zajištění!
 • preferujeme uzavírání rámcových pojistných smluv s minimální administrativou na straně makléře i klienta

 


 

Katerina_Slapnickova

Kateřina Slapničková

Senior Bond Underwriter
+420 728 699 503
katerina.slapnickova@cee-specialty.eu

 

 

 

 

 

Erik_Eichler

Erik Eichler

Bond Underwriter
+420 731 075 735
erik.eichler@cee-specialty.eu